Údržba brýlí

  • Brýlové čočky nikdy nečistěte na sucho nebo papírovým kapesníkem (čistěte vždy pod tekoucí vodou a dosušte speciální utěrkou).
  • Brýle nikdy nepokládejte na brýlové čočky (hrozí nevratné poškození).
  • Žádné úpravy brýlí neprovádějte sami, ale obraťte se na vašeho optika, vyvarujete se tak poškození mechanickou cestou a ztrátě nároku na reklamaci.
  • Nevystavujte brýlové obruby vysokým teplotám a chemickým prostředkům včetně laku na vlasy (neponechávejte je v autě, nenoste je do sauny a bazénu).
  • Brýlové obruby ukládejte do pevného pouzdra (zabráníte tak mechanickému poškození).
  • Nenoste brýle na čele nebo ve vlasech.
  • Neukládejte brýle do kapes, protože jim hrozí vážné poškození.
  • Důležitá je pravidelná kontrola a údržba brýlových obrub vaším optikem.