Return to Refrakční vady

Myopie (Krátkozrakost)

U  krátkozrakého myopického oka mají rovnoběžné paralelní paprsky  vstupující do oka svoje ohnisko před sítnicí. Myopie je většinou vadou  osovou, tzn., že předozadní osa oka je prodloužená, ale lomivost  optického prostředí (optických medií) oka je normální. Lomivá  krátkozrakost (myopie refractiva) podmíněná zvětšenou optickou  mohutností optických medií oka (při normální délce bulbu) je méně  častá. Její příčinou může být rohovková myopie u keratokonu, vrozené  vady čočky (sferofakie a lentikonus), nebo změny polohy čočky (luxace,  subluxace).

Příčina krátkozrakosti není zcela jasná ,  uvádějí se dědičné vlivy, přílišná práce do blízka, abnormální  anatomické poměry očnice, ztenčená stěna oka(skléra).

Rozdělení myopií

  • Lehká myopie (též školní myopie) – projeví se poprvé u dětí v mladším školním věku. Prvním příznakem  bývá mhouření očí do dálky. Refrakční vada se postupně zhoršuje, ale v  pubertě nebo krátce po ní se zhoršování zastaví. Většinou je refrakční  vada do asi -5dpt. U tohoto druhu myopie je zřejmá souvislost s obdobím  růstu dítěte.
  • Střední myopie – zhoršování až k asi -10dpt, zrak se zhoršuje, buďto rychleji či o něco déle než u lehké myopie.
  • Těžká, degenerativní myopie – zrak se zhoršuje postupně, a zhoršování pokračuje i v dospělosti,  může se zastavit kdykoliv, často se zastaví do 35 let, ale může  pokračovat i v pozdějším věku. Refrakční vada může dosáhnout i  extrémních hodnot okolo -30dpt.       Při vyšších stupních myopie nastávají organické změny nitroočních struktur.

Myopie (krátkozrakost) korekce "mínusovou" čočkou