Refrakční vady

Krátkozrakost (Myopie)

Dalekozrakost(Hypermetropie)

Hypermetropie (dalekozrakost)

U  hypermetropie se rovnoběžné paprsky vstupující do oka protínají za  sítnicí, vzniká neostrý obraz. Rovněž hypermetropie může mít podobně  jako myopie dvě příčiny: u hypermetropie lomivé je optický systém  slabší (zmenšená lomivost rohovky, popřípadě oploštění rohovky,  zmenšení lomivosti či chybění čočky = afakie). Dioptrická hypermetropie osová – předozadní délka bulbu je kratší. Dalekozraké oko může …

Myopie (Krátkozrakost)

U  krátkozrakého myopického oka mají rovnoběžné paralelní paprsky  vstupující do oka svoje ohnisko před sítnicí. Myopie je většinou vadou  osovou, tzn., že předozadní osa oka je prodloužená, ale lomivost  optického prostředí (optických medií) oka je normální. Lomivá  krátkozrakost (myopie refractiva) podmíněná zvětšenou optickou  mohutností optických medií oka (při normální délce bulbu) je méně  častá. Její …